ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินให้กู้ยืม 300,000 ไม่เป็นพนักงานประจำก็ให้กู้ได้

ข่าว

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในโซเชียลให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านให้แก่ท่านทุกวัน  โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินลงทุนจากการขอสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการลงทุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/